Critical alignment yoga

Critical Alignment yoga is een heldere, no-nonsense benadering van yoga, die uitstekend past in onze moderne samenleving zonder de oude tradities tekort te doen. Critical Alignment gaat uit van een zorgvuldige uitlijning van de houding met de wervelkolom als basis. In de ideale situatie wordt een beweging van gewricht tot gewricht en van wervel tot wervel doorgegeven. In de praktijk is dat echter lang niet altijd vanzelfsprekend. In de loop van de jaren bouwen we (vaak onbewust) voorkeurshoudingen op, die de vrije beweging van het lichaam negatief beïnvloeden. Zo kunnen er spanningspatronen ontstaan in de vorm van een verminderde mobiliteit in bv je nek-/schoudergebied, je bovenrug of juist in je onderrug of bekken. Critical Alignment richt zich op het bewust worden en het doorbreken van deze spanningspatronen en blokkades om ze vervolgens via open aandacht en adem om te zetten naar ontspanning, mobiliteit en ruimte. De zo ontstane lichte, beweeglijke en open lichaamshouding leidt tot een gevoel van vertrouwen in en verbondenheid met je lichaam, “jezelf”. Een gevoel van één zijn, waarin lichaam en geest in balans functioneren.

 

YOGA | OPBOUW LESSEN

In de Critical Alignment lessen wordt gewerkt met verschillende thema’s waardoor elke week een andere lichaamsfocus centraal staat. We beginnen de les met passieve ontspanningsoefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van een aantal voor Critical Alignment ontwikkelde hulpmiddelen. Deze oefeningen helpen om niet alleen de oppervlakkige spieren (bewegingsspieren) maar ook de dieper gelegen spierstructuren (houdingsspieren) te ontspannen, waardoor er zelfs op botniveau beweging mogelijk wordt. De adem en het proces van bewustwording nemen in deze fase een centrale rol in. Door middel van oefeningen (asana’s) zullen we de beweging verder uitwerken met als doel een vrije doorgifte van beweging te ervaren. Om het effect van de vergrote mobiliteit/ruimte te stabiliseren zullen we vervolgens kracht vanuit de middellijn (houdingsspieren) gaan opbouwen . Uiteindelijk werken we toe naar een serie houdingen waarin alle vooraf behandelde aspecten samenkomen.

Na de afsluitende houdingen en evt. ademhalingsoefeningen (pranayama) zullen we eindigen in een geleide ontspanningsoefening (yoga nidra)

Door een niet-prestatiegerichte instelling en respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen zijn de lessen voor ieder niveau toegankelijk.