Bioresonantietherapie

Gebruikmakend van lichaamseigen (biologisch) magnetische frequenties (resonanties) kan er door middel van hiertoe ontworpen apparatuur een indruk worden verkregen over de algehele energieverdeling in het lichaam: waar de sterke en zwakke punten zitten wordt door de meting duidelijk gemaakt. Hier kan dan weer met behulp van dezelfde appara-tuur een balans worden bewerkstelligd. Een van de speciale mogelijk-heden is het detecteren en behandelen van voedingsintoleranties.

Ook emotionele blokkades, immunologische belastingen, mogelijke lichamelijke belastingen na inentingen, slaapstoornissen, etc. zijn over het algemeen goed te behandelen. Het beter in balans komen middels bioresonantie vertaalt zich tevens naar een psychisch en fysiek beter verdragen en verwerken van een specialistische behandeling zoals een chemokuur en/of bestraling. Deze optimalisering in energie kan vóór, tijdens en na de behandeling plaatsvinden.

Behandeling van eczeem bij kinderen is een veel voorkomende toepassing van bioresonantie. Omdat bioresonantie bijzonder (kind)vriendelijk en pijnloos is, is het een uitermate prettige wijze om de eventuele zwakke en sterke kanten van het kind te duiden. Met andere woorden: waar en/of waardoor wordt het kind het meest belast, welke organen en/of orgaansystemen zijn erbij betrokken en waar is het kind nog in staat te reageren op de belastende prikkels/stoffen. Aan de hand van het verhaal van de ouders (en kind) en de basismeting wordt er een strategie voorgesteld: eerste behandeling, adviezen, controle- of vervolgbehandeling. Deze behandelingswijze kent zeer goede resultaten en wordt vergoed door ziektekostenverzekeraars (electro-acupunctuur).

informatie over bioresonantie (MORA-therapie) Lees meer