Drs. Maarten Thans

“Mijn grootouders woonden bij ons in. Oma had ernstige vergroeiingen en veel pijn door reuma. Daardoor was ik als kleuter al  geïntrigeerd door de schijn-bare macht over gezondheid en ziekte, leven en dood. Kennelijk is toen de basis gelegd voor een permanente interesse voor het sturen van, primair, de fysieke gezondheid.”

Dit leidde tot vele studies,in binnen- en buitenland, op het gebied van gezondheidszorg, sport en voeding. Aanvullende studies op psychologisch en filosofisch vlak maakten de cirkel rond. Het Bio-Psycho-Sociale model maakt het mogelijk al deze kennis en kunde in harmonie te implementeren en staat dan ook centraal in mijn benadering van gezondheid en welzijn”

Voor mij is mijn werk niet werken en dat is het nooit geweest. Ik heb grote passie voor hoe ik een ander kan helen vanuit zowel de mentale als de fysieke invalshoek. Ik ken zowel de Westerse als de Oosterse zienswijze op ziekte en gezondheid en speel graag met de verschillende tools die daarin worden geboden. Deze lichtheid kenmerkt ook mijn visie en managementstijl; moeiteloosheid zie ik als de belangrijkste kracht achter blijvende ontwikkeling. Ik ga mijn rijke kennis en ervaring de komende tijd meer en meer vertalen in een nieuwe benadering van stressmanagement. Een exponent van mijn visie op gezondheid en welzijn zijn de trails in Zuid-Afrika die ik in het kader van ‘Shift Happens’ organiseer.

Inmiddels deel ik als ambassadeur van het K.N.G.F. voor Noord Holland en als lid van de klankbordgroep Nederland mijn visie ook hier graag en bezoek ik collega’s in het land persoonlijk in hun werkomgeving. Als bestuurslid van FysiQ, de coöperatie voor fysiotherapie-praktijken in Zuid-Kennemerland, richt ik mij vooral op samenwerking tussen praktijken op het gebied van beweegzorg, vooral in de wijk. Daarnaast geef ik lezingen over de kansen voor fysiotherapeuten in relatie tot de WMO.

 

 

 

 

Werkzaamheden

 • fysiotherapie
 • manuele therapie MSc
 • dry-needling
 • acupunctuur
 • bioresonantie
 • stressmanagement en -coaching
 • sportadvies/-begeleiding
 • management
 • verzuimpreventie en -begeleiding
 • Shift Happens Trails Zuid Afrika
 • ambassadeur K.N.G.F. klankbordgroep KNGF Nederland
 • lezingen

Contactgegevens

Linkedin: Drs. Maarten ThansTelefoonnummer: +31651279805 | DPH 023 529 16 42 | m.thans@depraktijkheemstede.nlWebsite: http://www.depraktijkheemstede.nl